Certyfikaty

Partnerzy

Ważna informacja!!!

Prosimy o wydrukowanie i podpisanie przez obojga rodziców/prawnych opiekunów dokumentacji, którą należy dostarczyć do placówki w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.
Brak wymaganych dokumentów może  uniemożliwić przyjęcie dziecka w tym dniu do przedszkola.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Oświadczenie COVID-19

Klauzula informacyjna

Odbiór dzieci