Start Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2014/15

http://brzeg.przedszkola.vnabor.pl

WAŻNE!

Po zalogowaniu i wypełnieniu elektronicznie zgłoszenia kandydata do przedszkola należy WYDRUKOWAĆ zgłoszenie i wraz z ZAŁĄCZNIKAMI (wzory w zakładce - pliki do pobrania) dostarczyć do przedszkola I preferencji.

Bardzo proszę uważnie zapoznać się z regulaminem i wszystkimi niezbędnymi informacjami dot. rekrutacji.

Informacje ogólne

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 przeprowadzana jest na podstawie znowelizowanej
6 grudnia 2013 roku Ustawy o systemie oświaty (Dziennik Ustaw z dnia 3 stycznia 2014 r., poz. 7), która weszła w życie 18 stycznia 2014 roku.


Rekrutacja do Przedszkola Publicznego Nr 10 w Brzegu
na rok szkolny 2014/2015 prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej:
www.brzeg.przedszkola.vnabor.pl

 

Szczegółowe zasady naboru, kryteria przyjęć na wolne miejsca oraz terminarz postępowania rekrutacyjnego do przedszkola określa „Regulamin postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego nr 10 w Brzegu na rok szkolny 2014/2015”, który będzie dostępny na stronie internetowej http://pp10brzeg.wodip.opole.pl/ i stronie BIP http://www.bip.pp10.brzeg.pl/ od dnia rozpoczęcia naboru tj. od 28 marca 2014 r.


Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie do przedszkola, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić Wniosek w przedszkolu
lub odręcznie - wnioski w formie papierowej można pobrać w przedszkolu od 28 marca 2014r.

Podpisany Wniosek w formie papierowej należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Niezłożenie w terminie tj.
od 28 marca do 2 czerwca 2014r. wypełnionego Wniosku w przedszkolu pierwszej preferencji spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Rodzice mogą ubiegać się o miejsce w maksymalnie 3 wybranych przedszkolach. We wniosku należy określić kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola, niż do Przedszkola Publicznego Nr 10 w Brzegu, do którego dotychczas uczęszcza ich dziecko, są zobowiązani wypełnić „Wniosek o przyjęcie do przedszkola”, który po podpisaniu składają w przedszkolu, wskazanym przez siebie jako przedszkole pierwszego wyboru.
Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w Przedszkolu Publicznym Nr 10
nie jest dla niego zarezerwowane.

Prowadzenie wychowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy, dlatego korzystać z edukacji przedszkolnej w pierwszej kolejności będą mogły dzieci mieszkańców Gminy Brzeg. Rodzice dzieci zamieszkałych poza Brzegiem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg lub kontynuację wychowania przedszkolnego dziecka po 30 września 2014 r. jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie jeszcze dysponowało wolnymi miejscami.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłoszenia dziecka rekrutującego do przedszkola można uzyskać bezpośrednio w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Brzegu.

 

WAŻNE TERMINY

Termin

Postępowanie rekrutacyjne


od  28 marca 2014r. godz. 10.00

do  2 czerwca 2014r. godz. 15.00

Składanie wniosków

Rodzice wypełniają elektroniczny wniosek
o przyjęcie do przedszkola.

Podpisany wniosek o przyjęcie wraz z załącznikami składają do dyrektora przedszkola pierwszego wyboru  (pierwszej preferencji).


od 13 czerwca 2014r. godz. 15.00

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

Rodzice sprawdzają
w systemie lub w przedszkolu pierwszego wyboru (I preferencji), czy dziecko zakwalifikowało się
do przyjęcia.


od  13 czerwca 2014r. godz. 15.00

do 20 czerwca 2014r. godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu
do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.
Podpisywanie umów cywilno – prawnych.


26 czerwca 2014r. godz. 10.00

Opublikowanie listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

 

Certyfikaty

Certyfikat Zielonej Flagi za 2010r.

Certyfikat Zielonej Flagi za 2011r.

Certyfikat Zielonej Flagi za 2012r.

przyznany na 3 lata

zielona flaga 3 small.jpg - 26.81 Kb