Certyfikaty

Partnerzy

Od 01.09.2017r. dzienna stawka za wyżywienie wynosi: 4,80 zł

Opłaty za świadczenia przedszkola reguluje
Uchwała Nr XXIX/326/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzeg

http://duwo.opole.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=27125

Opłatę należy wnosić do 10-tego dnia następnego miesiąca na konto bankowe:
Przedszkole Publiczne nr 10 w Brzegu w BANK ZACHODNI WBK S.A.  89 1090 2141 0000 0001 3523 9189

KONTO RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10
13 1020 3668 0000 5102 0008 6793

w tytule należy podać:
imię i nazwisko dziecka
grupę
wpłata za miesiąc ……  lub wyprawka