Certyfikaty

Partnerzy

W naszym przedszkolu wykorzystujemy elementy innowacyjnych metod pracy z dzieckiem:

• Metoda wprowadzania w świat pisma Ireny Majchrzak
• Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
• Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa
• Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana
• Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
• Pedagogika Zabawy KLANZA
• Pedagogika Celestyna Freineta


Do realizacji treści programowych wykorzystujemy metody wynikające z koncepcji wielostronnego kształcenia Wincentego Okonia:

1. Asocjacyjna - nastawiona na przyswajanie przez dzieci gotowej wiedzy. polega na stosowaniu podająco - ilustracyjnych metod nauczania: gromadzenie przez dzieci środków dydaktycznych, przeprowadzaniu wywiadów i zapamiętywania wiadomości podawanych przez nauczyciela.
2. Badawcza - polega na samodzielnym zdobywaniu przez dzieci wiedzy na drodze rozwiązywania problemów, szukania odpowiedzi na pytania problemowe, rozwiązywania zadań różnymi sposobami, samodzielnego podejmowania decyzji, oceniania i wartościowania zachowań, wytworów pracy i obserwowania,
3. Eksponujące - zmierza do wyzwalania i pobudzania przeżyć dzieci poprzez eksponowanie różnorodnych utworów muzycznych, plastycznych i różnych dzieł sztuki, jak też wykorzystywaniu metod ekspresji: słownej, muzycznej, ruchowej, technicznej, dramowej,
4. Operacyjna - oparta na różnych działaniach dzieci wymagająca stosowania metod praktycznych: różnego typu doświadczenia i eksperymenty, zajęcia praktyczne, wytwórcze, ekspresyjne, gospodarcze i społecznie użyteczne


Gotowość szkolna:

Gotowość szkolną dzieci badamy na podstawie diagnozy "Entliczek -pentliczek" z wydawnictwa Nowa Era, opracowanej przez Ewę Janigę, Katarzynę Kowalską, Agnieszkę Uścińską.