Certyfikaty

Partnerzy


Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, który zostanie osiągnięty w okresie od 24.09.2019-23.09.2021 poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy dla 3770 dzieci w wieku przedszkolnym w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców oraz 200 nauczycieli z 45 przedszkoli z terenu Województwa Opolskiego.

Więcej na temat projektu:
https://www.facebook.com/Dwuj%C4%99zyczna-Opolszczyzna-w-PP-10-Brzeg-103137964626556/

 

 

„Skąd się biorą produkty ekologiczne ?” – propagowanie wśród dzieci zdrowej żywności a w konsekwencji zdrowego trybu życia i odżywiania się. Poszerzanie wiedzy na temat rolnictwa, przemysłu i przetwórstwa oraz żywności i produktów eko.

„Drogowe ABC” - uczenie dzieci w jaki sposób maja być i czuć się bezpiecznie na chodniku oraz drodze, np. na przejściu dla pieszych.

„Szkoła do hymnu” – propagowanie wśród dzieci poczucia przynależności narodowej. Wzbudzanie w małych patriotach zachęty do wiedzy na temat historii Polski oraz tradycji związanych ze świętem 11 listopada – rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

„Czerwonokrzyska gwiazdka” - tworzenie przez dzieci kartek świątecznych w celu podtrzymywania tradycji świątecznej – bożonarodzeniowej związanej z wysyłaniem kartek najbliższym.