Certyfikaty

Partnerzy

KONTO RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10

13 1020 3668 0000 5102 0008 6793

w tytule należy podać:
imię i nazwisko dziecka
grupę
wpłata za miesiąc ……  lub wyprawka