Certyfikaty

Partnerzy

6:00 - 8:30
Powitanie dnia. Podejmowanie działalności zabawowej.
Rozwijanie swoich zainteresowań w kącikach, doskonalenie sprawności manualnej podczas dowolnych zabaw konstrukcyjnych, zręcznościowych, graficznych itp. zgodnych
z potrzebami dzieci.
Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci.

8:30 - 8:50
Działalność zabawowo – ruchowa podczas wykonywania ćwiczeń porannych.

8:50 – 9:00
Aktywna dbałość o higienę własną i otoczenia podczas przygotowań do posiłku – śniadanie.

9:00 – 9:30
Estetyczne spożywanie śniadania i zachęcanie do zdrowego spożywania warzyw.

9:30 – 9:45
Czynności samoobsługowe w WC i łazience, nauka etapów mycia zębów.
Doskonalenie tych czynności. Ćwiczenie samodzielności.

9:45 – 11:45
Czas zajęć jest uzależniony od wieku i możliwości dzieci sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia, doskonalenia sprawności umysłowych i manualnych.
Tworzenie klimatu wyzwalającego chęć do twórczego działania i swobodnych ekspresji plastycznych, muzycznych i teatralnych.
Inspirowanie aktywnej postawy dzieci wobec środowiska społecznego i przyrodniczego w bezpośrednich kontaktach społecznych jak i przyrodniczych w trakcie zabaw swobodnych, spacerów i wycieczek. Zajęcia z języka angielskiego.

11: 45 – 12:00
Nabywanie i utrwalanie nawyków higienicznych.

12:00 – 12:30
Samodzielne i estetyczne spożywania obiadu - zupy.

12:30 – 13:15
Zabawy relaksacyjne, muzykoterapia, bajkoterapia.
Rozwijanie zainteresowań dzieci podczas zabaw swobodnych i organizowanych przez nauczyciela oraz wg zainteresowań i potrzeb dzieci.
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na sprzęcie terenowym w ogrodzie przedszkolnym.
Zajęcia wspomagające rozwój fizyczny dzieci oraz religia.

13:15 – 13:30
Usprawnianie technik samoobsługowych w szatni oraz higienicznych w łazience.

13:30 – 14:00
Właściwe posługiwanie się sztućcami oraz chętnie spożywanie drugiego dania.

14:00 – 16:00
Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci.
Inspirowanie do zabaw w kącikach zainteresowań lub zabaw w ogrodzie przedszkolnym, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek.
Dbałość o ład i porządek w naszej sali.