Certyfikaty

Partnerzy

W Naszym Przedszkolu pracujemy w oparciu o autorski program "RADOSNE DZIECIŃSTWO"
opracowany przez nauczycieli naszej placówki, zgodny z nową podstawą programową MEN.
W programie tym wprowadzono poziomy o wzrastającym stopniu trudności, a płynne poruszanie się między nimi pozwala nauczycielowi dostosować treści do różnic indywidualnych i potrzeb dzieci.

Pełny program: PROGRAM DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY "RADOSNE DZIECIŃSTWO"

 

 

Celem programu „Mamo, tato, wolę wodę!” jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.

 

program

 Program stanowi pierwsze ogniwo z cyklu programów antytytoniowych, ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.