Certyfikaty

Partnerzy

Dzień 27 października 2020 r. był niezaprzeczalnie wyjątkowym dniem w życiu dzieci z grupy Niebieskiej. Otóż był to dzień pierwszej ważnej uroczystości przedszkolnej "Pasowania na Przedszkolaka". Podczas imprezy dzieci swoim zachowaniem potwierdziły, że dobrze czują się w przedszkolu. Przedszkolaki z ogromnym zaangażowaniem zaprezentowały przygotowany na tę okazję program artystyczny pt. „Kropelkowe pasowanie". Odświętny strój, a także wystrój sali podkreśliły doniosłość wydarzenia. W dalszej części dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, a Pani Dyrektor za pomocą zaczarowanego ołówka dokonała pasowania.
M.W